• sl4
  • sl7
  • sl1
  • sl9
  • sl8
  • sl5
  • sl2
  • sl6
  • sl3

Primul BIOFORUM din Republica Moldova

Pe 18 iulie, la Chişinău, va fi organizat primul forum dedicat producerii biocombustibilului şi utilizării energiei din biomasă în Republica Moldova. Evenimentul organizat, în premieră în ţară, va reuni producătorii locali de combustibil solid din biomasă şi managerii instituţiilor publice racordate la sisteme de încălzire pe biomasă.

 

 

În cadrul evenimentului, vor fi discutate subiecte ce vizează potenţialul de biomasă ce poate fi utilizat în R. Moldova în producerea de energie; metodele şi instrumentele necesare pentru asigurarea calităţii combustibilului din biomasă. Va fi organizată şi o expoziţie de combustibil solid din biomasă produs în R. Moldova. De asemenea, producătorii vor prezenta certificatul de încercări pentru combustibilul produs, document ce atestă calitatea brichetelor şi peletelor.

Evenimentul este organizat de Proiectul Energie şi Biomasă, în parteneriat cu Agenţia pentru Eficienţă Energetică.